طرح ایران سیمیت؛ فرصتی برای نهادینه کردن کشت حفاظتی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان زنجان، از اجرای طرح ملی ایران سیمیت در این استان اطلاع داد.

طرح ایران سیمیت؛ فرصتی برای نهادینه کردن کشت حفاظتی

حسین نظری در گفت وگو با خبرنگاران، با تاکید بر این که با اجرای این طرح، شیوه های کشاورزی حفاظتی در حوزه گندم کاری در منطقه مورد آنالیز قرار می گیرد، اظهار کرد: اجرای این طرح باعث می گردد که کشاورزان استان، با دانش فنی کشاورزی حفاظتی و مزایای آن آشنا شوند و از روش های کشت سنتی اجتناب نمایند تا بتوانند با کشت گیاهان زراعی سازگار و ارقام جدید، از درآمد خالص بیشتری در طول دوره کشت برخوردار شوند .

وی با اشاره به این که طرح مذکور در چهار استان دیم خیز از جمله قزوین، همدان، زنجان و اردبیل اجرایی شده است، ادامه داد: طرح ملی ایران سیمیت در استان های زنجان و اردبیل در دو پلت فرم اجرا شده و در استان زنجان، مناطق گندم خیز خدابنده و صایین قلعه برای اجرای طرح انتخاب شده است؛ در واقع طرح مذکور در راستای افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم بنیان در ایران اجرا می گردد.

نظری با تاکید بر این که افزایش 20 درصدی عملکرد گندم، مهم ترین هدف طرح است، توضیح داد: در استان زنجان، در هر پلت فرم هشت طرح مرتبط اجرا شده و مهم ترین آن ها، طرح سناریو با مساحت 2.5 هکتار در هر پلت فرم است .

دبیر طرح ملی ایران سیمیت در استان زنجان اضافه کرد: آنالیز امکان کشت تناوب های مختلف با گندم، عنوان طرح دیگری است و در قالب آن، گیاهان زراعی که قابلیت کشت در شرایط دیم و در تناوب با گندم را دارند، شناسایی می شوند. طرح بعدی نیز مدیریت علف های هرز است که بر اساس آن، بهترین ترکیب تیماری برای مبارزه با علف های هرز معرفی خواهد شد .

وی ادامه داد: طرح تقسیط کود ازت، عنوان طرح بعدی در قالب طرح ملی ایران سیمیت است و باعث می گردد که میزان اپتیمم کود ازت برای استفاده در فصل پاییز و بر اساس داده های عملکرد در اختیار کشاورزان قرار گیرد .

نظری همچنین از مقایسه ماشین های کارنده کشت حفاظتی در قالب طرح ملی ایران سیمیت اطلاع داد و گفت: در این طرح، چهار نوع ماشین کاشت مستقیم با یکدیگر مقایسه می گردد تا بتوانیم ضمن شناسایی ایرادات فنی ماشین های کاشت و ارائه به شرکت سازنده، ماشین کشت مناسب را به کشاورزان و دستگاه های اجرایی معرفی کنیم.

وی با بیان این که در قالب طرح ملی ایران سیمیت، فرصت کشت و کار به گیاهان جدید سازگار با گیاهان موجود در استان داده می گردد، اضافه کرد: همچنین اجرای طرح P.V.S برای مقایسه 13 رقم گندم دیم در شرایط زارعان و در نهایت، انتخاب بهترین رقم برای کشت در منطقه، از دیگر بخش های طرح ملی ایران سیمیت به شمار می رود .

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان زنجان اعلام کرد: امیدواریم با اجرا و ترویج این طرح بین کشاورزان عمده کار، به هدف نهایی که حفظ خاک استان از فرسایش آبی و بادی و کاهش هزینه های فراوری و افزایش درآمد است، دست یابیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "طرح ایران سیمیت؛ فرصتی برای نهادینه کردن کشت حفاظتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرح ایران سیمیت؛ فرصتی برای نهادینه کردن کشت حفاظتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید